Historia WAGABUNDY

Inicjatorką powstania i założycielką Klubu żeglarskiego WAGABUNDA była Wiesława Kwiek, siostra znanego działacza i popularyzatora żeglarstwa - Włodzimierza Głowackiego. Początkowo Klub korzystał gościnnie z przystani ŻMKS w Kiekrzu, a także przejściowo z terenu w pobliżu Klubu LOK i obecnego Klubu Pocztowiec.

Starania działaczy Klubu zaowocowały przydzieleniem w 1955 roku przez ówczesną Dzielnicową Radę Narodową Poznań - Jeżyce terenu pod obecną przystań w Krzyżownikach. Równocześnie, ze względów organizacyjnych Klub Żeglarski zwiazał się ze strukturą Oddziału Poznańskiego PTTK który uchwałą swojego Zarządu utworzył w dniu 1 sierpnia 1955 roku Turystyczny Klub Żeglarski PTTK Wagabunda.

Pierwszymi działaczami oprócz Wiesławy Kwiek byli: Sławomir Dabiński, Jerzy Zamorski, Jan Preibisz, Wojciech i Andrzej Orłowscy, Henryk Kuśnierek, Józef Batko, Ludomir Cichowicz, Halina i Alina Więckowskie oraz Halina Konarska. W następnych latach dołączyli do nich Józef i Jan Błachowiczowie, Stanisław Gołębiowski, Władysław Jaworski, Bogdan Garstecki, Tadeusz Murzyn, Krzysztof Misiorny, Barbara Hańć, Bogumiła Szymankowska, Marian Szymankowski, Jerzy Wojciechowski, Ewa Kozierowska i wielu innych, których nie sposób wymienić.

Podstawową ideą TKŻ Wagabunda, od początku jego istnienia, było stworzenie dla swoich członków warunków do turystycznego żeglowania śródlądowego i morskiego. Od 1955 roku Klub prowadził szkolenia żeglarskie i posiadał prawo do egzaminowania i nadawania stopnia żeglarza jachtowego, kompletował załogi i organizował rejsy na Wielkich Jeziorach Mazurskich, głównie na jachtach Omega i BM.

Działalność członków Klubu skierowana była na stworzenie przystani żeglarskiej. Teren na którym powstawała przystań był bagnisty, grząski i wymagał wieloletniego nawożenia i utwardzania, które zakończyło się dopiero w roku 2004. Umocniono odcinek brzegu jeziora Kierskiego przeznaczony do postoju jachtów. Zbudowano drewniany pomost do cumowania jachtów, maszt sygnałowy, hangar, "bosmankę", a także założono niezbędne instalacje energetyczne i sanitarne. Wszystkie te prace wykonane zostały wysiłkiem członków Klubu a sfinansowane ze składek klubowych. W początkowym okresie działalności członkowie Klubu zbudowali łodzie żeglarskie dla swoich potrzeb: 3 BM-ki, Omegę, później nabyli 4 maki oraz jacht typu Orion.

Z uwagi na naturalne zużycie sprzętu oraz wysoki koszt nabycia i utrzymania nowych jachtów, w połowie lat 60-tych Klub stworzył możliwość wprowadzenia na teren przystani jachtów będących własnością członków Klubu i już od tego czasu funkcjonuje jako klub armatorski.

Flota Klubu liczy obecnie ponad 30 jachtów, od Pegaza, Fortun 23, Tanga, Venusa, Oriona, Maków do Cadeta włącznie. Na jeziorze Kierskim uprawiane jest żeglarstwo rekreacyjno - turystyczne rodzinne i młodzieżowe, a w okresie wakacyjnym szereg jachtów armatorskich przemierza szlaki wodne całej Polski. Równocześnie Klub, od wielu lat, z powodzeniem organizuje wieloetapowe regaty o puchar sezonu oraz regaty okolicznościowe, między innymi o memoriał wieloletniego Komandora Klubu - Sławka Dabińskiego. Oprócz tego członkowie Klubu biorą udział w licznych regatach organizowanych przez inne kluby, przede wszystkim w klasie omega.

Od początku istnienia Klubu członkowie wyrażali zainteresowanie żeglowaniem po morzu. Po wielu staraniach udało się uzyskać wsparcie finansowe Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki i w latach 1963-1965 Szczecińska Stocznia Jachtowa zbudowała dla naszego Klubu piękny pełnomorski jacht żaglowy typu Vega o kadłubie dębowym i mahoniowej zabudowie, o powierzchni żagla 50 metrów kwadratowych, umożliwiający żeglowanie 6-7 osobom. Uroczysta ceremonia chrztu jachtu odbyła się 6 czerwca 1965 roku w Szczecinie Dąbiu, a matka chrzestna Danuta Zjawińska, długoletni sekretarz PZŻ i równocześnie działaczka PTTK nadała mu imię s/y WAGABUNDA (PZ-42).

Jacht s/y WAGABUNDA zasłużył się bardzo żeglarstwu poznańskiemu. Przez szereg lat był jedyną w Wielkopolsce jednostką morską. Wielu Wielkopolan zawdzięcza swoje wyszkolenie i staż jego gościnnemu pokładowi. Jacht pracowicie żeglował od 1965 do 1988 roku z wyjątkiem lat 1978 (remont kapitalny) i 1982 roku (stan wojenny). Były to 22 sezony żeglarskie w czasie których jacht odbył 220 rejsów w tym: 53 rejsy po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Szczecińskim, 135 rejsów pełnomorskich oraz 32 rejsy zagraniczne. średnio w każdym roku jacht był eksploatowany przez 130 dni, co w skali kraju było bardzo wysokim wynikiem. Za rufą jachtu zostało 105 tysięcy mil morskich, co odpowiada prawie 5 krotnemu okrążeniu globu ziemskiego.

Przez pokład jachtu przewinęło się 1450 żeglarzy, wśród których oprócz członków naszego Klubu byli żeglarze z innych klubów Wielkopolski, a także Węgrzy i Czesi. Dla późniejszego samotnika Richarda Konkolskiego, który na swoim jachcie Nike opłynął świat, jacht s/y WAGABUNDA był pierwszą okazją do wyjścia w morze. Większość kapitanów i sterników morskich z naszego regionu z lat 65-90 zdobywało staże na s/y WAGABUNDA.

W dniu 10 grudnia 1991 roku Turystyczny Klub Żeglarski Wagabunda wydzielił się z Oddziału Poznańskiego PTTK i utworzył samodzielny Oddział Żeglarski PTTK Wagabunda w Poznaniu. Niestety ówczesnym działaczom nie udało się dojść do porozumienia z Oddziałem Poznańskim PTTK w sprawie własności terenu przystani w Krzyżownikach. W rezultacie w latach 90-tych "Wagabunda" stała się dzierżawcą terenu własnej przystani, za którą płaciła Oddziałowi Poznańskiemu PTTK z roku na rok większe sumy.

W roku 2002 nowemu energicznemu Komandorowi udało się wynegocjować odkupienie od Oddziału Poznańskiego PTTK prawa do użytkowania wieczystego terenu na którym położona jest przystań i przekonać członków Klubu do sfinansowania tego zakupu. Jednocześnie w latach 2002-2004 przystań wzbogaciła się o wyremontowany hangar który wraz z pomieszczeniem klubowym "bosmanki" stanowi nowoczesne i wygodne zaplecze klubu. Wykonano renowację terenów zielonych i uporządkowano miejsca postojowe jachtów. Zakupiono jacht typu omega, na którym młodzi członkowie klubu zdobyli znaczące miejsca w regatach na jeziorze Kierskim i na innych akwenach.

W roku 2015 Oddział Żeglarski PTTK Wagabunda obchodził 60-cio lecie powstania Klubu. Jak wspniale się bawiliśmy na obchodach 60-cio lecia powstania Klubu, w dniu 20 czerwca 2015 roku, można zobaczyć na filmie dostępnym w dziale FILMY.

Później Klub rozpoczynał kolejne sezony żeglarskie. Członkowie Klubu pływali na jachtach po Kiekrzu oraz po morzach i oceanach świata. Regacili się, imprezowali na przystani, bawili się tu wspólnie i w mniejszych kółkach wzajemnej adoracji, a Jacek z żoną karmił ich z kotła wojskowego. Inwestowali w rozwój miejsca swojej radości (zobacz GALERIA). Żegnali tych, którzy po życiu spędzonym na przystani, odeszli na wieczną wachtę. I zawsze po zakończeniu sezonu tęsknili za wiosną.

I tak ma być do skończenia świata.