Przeczytaj komunikat, uchwałę zarządu wraz porządkiem obrad i regulamin obrad (kliknij na ten tekst)